to

Notat fra Arbejdsmarkedstyrelsen:

forsøg med mentorer til udsatte unge uden uddannelse og job.

02 februar 2012

 

   Velkommen

Jeg arbejder med læsevanskeligheder.

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. De lærere, som har lejlighed til at overvære og deltage på nærmeste hold i denne omvæltning i barnets liv, har et ansvarsfuldt, men bestemt også misun-delsesværdigt spændende arbejde.

Det er på den ene side glædeligt, at den pædagogiske debat om læsning og læseundervisning er blevet stadig livligere i de seneste år. Selv mennesker uden for skolens verden engagerer sig i læsepædagogiske spørgsmål. På den anden side er det trist at se hvor lidt der kommer ud af anstrengelserne. Mange unge må opgive deres ungdomsuddannelse på grund af manglende danskkundskaber. Rigtig mange gymnasier tester alle nye elever for at få et overblik over elevernes manglende danskkundskaber. Og så må man jo ikke glemme Pisa resulta-terne.

Jeg arbejder som mentor.

Jeg er den ekstra støtte overfor unge der ikke er uddannelsesparate, og den støtte for de unge med særlige psykiske-, sociale- og eller helbredsmæssige problemer.

Støtten kan bestå af:

  •  Hjælp til uddannelses- og opkvalificerings forløb.
  • Rådgivning- supervision
  • Undervisning
  • Specialpædagogisk støtte
  • Praktisk hjælp   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJ

 

 

 

 

 

 

 

Mentor arbejde

 

 

 

    Brochure

 

 

 

 

Curriculum Vitae

 

 

 

Team Succes

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2012 ABC-specialundervisning.dk  
mere
 www.ABC -specialundervisning .dk